top of page
Economisch denken

Ik denk en spreek graag over de economische ordening. Dat doe ik vanuit het perspectief dat de rechtvaardiging van markten en economische groei niet ligt in hun eigen bestaan, maar in iets dat verder wijst. "Waardenvrije wetenschap" bestaat niet. Een weerslag daarvan vind je in onderstaande essays en lezingen.

Oratie: Richting in de economie

Maart 2023 hield ik mijn oratie met als titel "Richting in de Economie". Het gaat over het gebruik van financiële prikkels om de economie te sturen, hoe dat is mislukt en hoe het anders kan.

Lees verder...

Picture 1.jpg

Lange-termijn denken

Wat betekent het om bezig te zijn met de "lange termijn"? Het kan zomaar een excuus zijn om macht uit te oefenen over anderen. In de lezing voor het Christelijk Sociaal Congres van 2022 ga ik hierop in. Het alternatief? Neem een goed beginpunt. Lees het hier...

Golden Watch

Wat kan de financiële sector leren van de 10 geboden?

Zijn uitwassen in de financiële sector te voorkomen? Deze vraag houdt veel mensen bezig sinds de financiële crisis van 2007-2008. Er zijn wel veel nieuwe regels bijgekomen, maar de cultuur van de sector lijkt weinig veranderd. In deze lezing voor het CSLK in 2021 gebruikte ik de Tien Geboden als inspiratie om te inzichten op te doen voor andere regels van ‘het spel’, in plaats van alleen maar méér spelregels. Lees meer...

Bank

Economisch ontwaken in drievoud

Kort na het begin van de Corona-pandemie, in mei 2020, deed ik een poging om te formuleren wat de consequenties zouden kunnen zijn. Lees het artikel...

csm_CDV_Zomer_2020_02_kaft_p1_5c9dfa56e8.jpg

Kan de markt zonder moraal?

In het liberale denken heeft de markt geen moraal nodig. Moraal is privé. Maar dat kan niet kloppen. Lees hier waarom...

Modern Architecture

Op zoek naar een nieuwe humaniteit

De Paus schrijft in zijn encycliek Laudato Sí uit 2015:

“We hebben dringend behoefte aan een humanisme dat de verschillende vormen van kennis bij elkaar brengt, met inbegrip van economie, en dat in dienst staat van een meer integrale visie op de samenleving”,

In de Nescio-lezing van 2022 heb ik geprobeerd op deze behoefte een antwoord te geven. Lees het hier...

Isolation

Economie met een ziel: wat is de toekomst van het kapitalisme?

Een boekbespreking van het boek van Paul Collier "The future of capitalism" waarin hij mogelijke richtingen geeft voor de politiek.

De rechtvaardiging van markten en economische groei kan niet liggen in hun eigen bestaan, maar ligt in iets wat verder wijst. We kunnen ons nut niet maximaliseren; in het ons omkeren naar elkaar schuilt het geheim...

collier.jpg
bottom of page