top of page

Belastingen en toeslagen

Het belasting- en toeslagenstelsel is aan vernieuwing toe. Het is te veel een speelbal van de politiek geworden en de belastingdruk voor de laagste inkomens is extreem hoog geworden. In onderstaande artikelen valt te lezen hoe dit ontstaan is, en wat er moet gebeuren. In een recent opinieartikel heb ik dit beschreven met VU-collega Pierre Koning.

Onderaan de pagina staan de YouTube-interviews die ik met onafhankelijke deskundigen heb gehouden over de problemen met ons belastingstelsel. Het eindigt met een interview met Chris van Dam, voormalig CDA-kamerlid en voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie naar de toeslagen.

Rapport "Betrouwbaar belasten"

In 2020 schreef ik het rapport "Betrouwbaar belasten". Het analyseert hoe de problemen met het fiscale stelsel, de belastingdienst en de toeslagen zijn ontstaan. En het geeft aan hoe we dit moeten veranderen.

Lees meer...

BB.png

Rondetafelgesprek met wetenschappers en ambtenaren

In 2022 organiseerde ik (met Jan Gooijer) in Nieuwspoort een besloten rondetafelgesprek over belastingen, met wetenschappers en topambtenaren. Het verslag  werd gepubliceerd in Weekblad fiscaal recht

wfr.png

Compensatiedenken doet meer kwaad dan goed

Door grootschalige interventies van de overheid lijkt een compensatiemaatschappij te ontstaan, met een omvattend vangnet voor tegenvallers. Dit legt de rekening bij de komende generaties, die ontwennen om creatief met problemen om

te gaan, mentaal minder weerbaar worden, en ten onrechte geloven in de maakbaarheid van de samenleving.

Lees meer...

csm_CDV_2022_04_Winter_cover_p1_833f1740d8.jpg

Belasting interviews met onafhankelijke experts

Na het uitkomen van het rapport "Betrouwbaar belasten", in 2020, heb ik enkele onafhankelijke deskundigen geïnterviewd over de problemen met ons belasting- en toeslagenstelsel. 

bottom of page